logo1

اعتماد دو جانبه و منافع مشترک اعتقاد ماست

 

شرکت سامان پیمان آریا با هدف توسعه و ترویج انرژی های پاک و ارائه خدمات بازرگانی در سطح ملی و منطقه ای در سال 1386 تاسیس گردید.

دپارتمان بازرگانی این شرکت مشتمل برتیمی متخصص با تمرکز بر ارتباطات موثر بین المللی در حوزه بازاریابی و فروش همگام با دانش جهانی تا حصول اهداف مشتریان در معرفی ، توسعه و توزیع محصول نهایی گام های موثری برداشته است.

ارائه خدمات مهندسی مبتنی بر دانش بومی به همراه جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی در حوزه تجدید پذیر به منظور بهره مندی از منابع پاک در چهارچوب اعتماد همه جانبه تا حصول منافع مشترک ازجمله اهداف این شرکت از بدو تاسیس بشمار می اید. این شرکت با دیدگاهی ملی و کاملا" مسئولانه در حفظ و حراست از سوخت های فسیلی به عنوان سرمایه های ملی و در راستای کاهش تلفات تبدیل انرژی در کشور، حفظ محیط زیست و ارتقاء سطح کیفی زندگی عموم جامعه ،در ورود به عرصه انرژی های تجدید پذیر گام های موثری توام به توفیقاتی چشمگیر داشته است.

گروه مهندسی بازرگانی سامان پیمان اریا با بکارگیری همه ظرفیت های خود در پی احقاق وظیفه ای است که جامعه و نسل های اتی از ان انتظار دارند.ماموریت این شرکت در اصلاح الگوی مصرف انرژی ، انجام مطالعات امکان سنجی ، طراحی و اجرای نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی به منظور ارتقاء ضریب امنیت انرژی در سطح ملی و منطقه ای است.

ایجاد و توسعه مزارع خورشیدی تا سقف 50 مگاوات با بهره مندی از دانش بومی و سرمایه خارجی در قالب یک شرکت دو ملیتی از جمله چشم اندازهای اتی این شرکت تا سال 1400 میباشد.

 

© 2017 اس پی ای