logo1

اعتماد دو جانبه و منافع مشترک اعتقاد ماست

کشور ایران با قرارگیری در کمربند خورشیدی زمین با متوسط 300 روز افتابی و تابشی بالغ بر 2000 کیلوات ساعت در هر متر مربع ،از جمله نقاط مستعد و مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت احداث نیروگاه های خورشیدی در جهان است. قرارگیری در قلب خاورمیانه ، افزایش مصرف انرژی در منطقه ، نرخ بالای خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر و وجود پهنه گسترده بیابانی جهت احداث نیروگاه های تجدید پذیراز جمله عوامل موثر در توسعه و ایجاد بازار انرژی های نو در ایران بوده است.

گروه مهندسی شرکت S.P.A با رویکرد ترویج و توسعه نیروگاه های خورشیدی در کشور و منطقه اماده ارائه کلیه خدمات مشاوره ومهندسی در این حوزه اعم از انجام مطالعات امکانسنجی،ارائه طرح توجیهی، طراحی و اجرای پروژه های خورشیدی به صورت Turn-Key توسط گروه های مجرب داخلی و خارجی می باشد.

مشاوره در خصوص سرمایه گذاری امن در بخش تجدید پذیر ، اخذ مجوزات احداث تا عقد قرارداد خرید تضمینی برق به منظور تسریع فرایند و جلب رضایت سرمایه گذار بومی و غیر بومی از جمله خدمات دیگر این شرکت در راستای توسعه انرژی های نو در ایران می باشد.

 

© 2017 اس پی ای